Rumia, Różana

Działka (Usługowo-mieszkaniowa) na sprzedaż
620 000 lists.currency.lists.currency.620000.00
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 3 600 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Rumia , Różana
  • Numer oferty : AL197830
  • Cena za m2 : 172.22 PLN

Działka położona w północnych rejonach Rumi przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz usługową, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Parametry zabudowy:
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni obszaru inwestycji -maksimum 30%;
- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej obszaru inwestycji: 50%;
- intensywność zabudowy terenu inwestycji - minimalna: 0, maksymalna: 1,2;
- wysokość zabudowy - minimalna: 0m, maksymalna: 11m;
- kształt dachu - płaski lub stromy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci od 30 do 45 stopni (z tolerancją ±5 stopni);
- formy zabudowy  wolnostojące;
- minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: minimum 800m2,
- ustala się maksymalnie 1 budynek na 800m2 działki; dopuszcza się dodatkowo maksymalnie 1 wolnostojący garaż (jednostanowiskowy lub wielostanowiskowy) lub budynek gospodarczy, w tym z garażem (jednostanowiskowym lub wielostanowiskowym),
- dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowousługowej ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nowo projektowanego budynku: 300m2.
Zapraszam inwestorów, deweloperów oraz pośredników do współpracy.