Luzino, Oliwkowa

Działka (Budowlana) na sprzedaż
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia : 1 755 m2
  • Typ transakcji : sprzedaż
  • Lokalizacja : Luzino , Oliwkowa
  • Numer oferty : Q930925
  • Cena za m2 : 111.11 PLN

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchnia 1755 m2, położona w Luzinie przy ulicy Oliwkowej, w niedalekiej odległości od centrum wsi. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego uchwała Nr XXXIX/353/2010 z dnia 2010-03-24, który przewiduje na tym terenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właściciel nieruchomości posiada pozwolenie na budowę zespołu trzech budynków jednorodzinnych (w tym dwa budynki mieszkalne jednorodzinne z dwoma lokalami mieszkalnymi). Cała dokumentacje wraz z projektem zostanie przekazana nabywcy w cenie nieruchomości.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Wysokość zabudowy: max. 9,0 m
- Procent zabudowy działki: max. 30%
- Procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 50%
Linie zabudowy:
- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0m od linii rozgraniczających drogi lokalnej 5.011-KDL; 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych; 6,0m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 5.006-KDW, 5.009-KDW i 5.012-KDW i jak na rysunku planu
- Formy zabudowy: wolnostojąca
- Liczba kondygnacji: dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku. Dla budynków gospodarczych i garażowych - 1 kondygnacja nadziemna
- Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 30-45 o. Dla budynków gospodarczych i garażowych - dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia 25-45o
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, ceglastym lub brązowym.
- Poziom posadzki parteru: max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku.
- Zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych przęseł betonowych.
- Kolorystyka elewacji: należy stosować kolory jasne, pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza się deskowanie i licowanie cegłą. Zakaz stosowania jaskrawych kolorów.
- Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych o łącznej powierzchni zabudowy do 60 m2 na 1 działce.
Oferta godna polecenia dla osób ceniących spokój i bliskość natury oraz centrum wsi.